Főoldal >> Katalógus  >> Üzletszabályzat Ma 2017. december. 14. csütörtök, Szilárda napja van.
Menü
Bolt
Újdonságok
Tovább
Termék toplista Tovább
Üzletszabályzat
Üzletszabályzat

A webáruházban a vásárlás kizárólag előzetes regisztráció alapján történhet.

A megrendelőlap elküldésével és annak a K&L Irodatechnika Kft. által történő visszaigazolásával a 45/2014. Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a

K&L Irodatechnika Kft.
Cím: 2096 Üröm, Tücsök köz 1. D/5
Adószám: 13709857-2-13
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-161858
(Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)
Telefon: 06 70 381 3302
Képviselő: Lovas Attila 
Email: info@irodaglobal.hu
A szerződés nyelve: Magyar

mint eladó, valamint a megrendelő, mint vevő között az alábbiak szerinti feltételekkel:

Eladó igyekszik mident megtenni annak érdekében, hogy vevő a lehető legkényelmesebben és leggyorsabban megkapja a vásárolt terméket. A webáruházban történő megrendelésről ezért vevő egy automata visszaigazolást kap. Ebben tudja ellenőrizni a vásárlás során megadott adatokat és a vásárolt termékeket. Ha ebben valamilyen téves információt észlel, köteles haladéktalanul jelezni eladó felé(e-mailben, vagy telefonon), hogy a hibás adat javításra kerüljön és a szállításra akadálytalanul sor kerülhessen.
A megrendelést követően, minden esetben telefonos egyeztetésre kerül sor a szállítás időpontjáról.

A termékek szállítási határideje változó. Raktáron lévő, nagykereskedésben szokványosan előforduló termékek esetében a megrendelést követő, 1-2 munkanap, egyéb esetben a nagykereskedő visszaigazolása alapján, telefonon egyeztetett időpont.

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy eladó köteles e-mailben vagy telefonon felvenni a kapcsolatot vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

A vásárló köteles a megrendelőlapon minden adatát pontosan megadni, a nem megfelelően megadott adatok miatti károkért a K&L Irodatechnika Kft. felelősséget nem vállal.

A megrendelést mindaddig lehet módosítani, míg az áru szállítónak történő átadása meg nem történt. A megrendelés módosítását írásban, e-mailben tudjuk elfogadni. Ekkor a szállítási határidő a megrendelés módosításától lép újra életbe.

A szállítás minden esetben a K&L Irodatechnika Kft. Által személyesen, vagy futár útján történik. A megvásárolt termékek kiszállítása Budapesten nettó 10.000,- Ft. -ot meghaladó vásárlás esetén díjmentes. Nettó 10.000,- Ft. alatti vásárlás esetén a kiszállítási díj 600,- Ft. + Áfa. Vidékre 50.000,- Ft. +Áfa összeg felett díjmentes a szállítás, ez alatt 50 kg -ig 2.100,- Ft. +Áfa, 50 kg felett 2.500,- Ft. + Áfa a kiszállítás díja. 

Vevő köteles az általa megrendelt terméket kiszállításkor átvenni, majd a vételárat az eladóval előzetesen egyeztetett módon megfizetni.

Lehetséges fizetési módok:

-A K&L Irodatechnika Kft. által történő kiszállítás után átutalással a K&L Irodatechnika Kft., K&H Bank Zrt. vezetett folyószámlájára.
-A K&L Irodatechnika Kft. által történő kiszállítás előtt, előreutalással a K&L Irodatechnika Kft., K&H Bank Zrt. vezetett folyószámlájára.

Számlaszám: 10400968-49565749-55501001

-A K&L Irodatechnika Kft. által történő kiszállításnál készpénzben, az áru átvételekor.

Utánvéttel jelenleg nem áll módunkban rendelést teljesíteni, ezért kérjük a megértésüket.

Vevő köteles a terméket az átvételkor átvizsgálni, az esetlegesen sérült csomagolású terméket nem köteles átvenni, arról a szállítóval jegyzőkönyvet kell felvetetni, majd az eladót és a szállító céget is írásban értesíteni.

Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 3 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a szállító által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja. Bármilyen probléma esetén kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat ahol bármikor állunk rendelkezésére. A szállításból eredő később észlelt és bejelentett károkért felelősséget nem vállalunk!

A fentiek érvényesek arra az esetre is, melynek során a terméket nem a vevő, hanem egy harmadik fél veszi át!

A szállítást kétszer kíséreljük meg, amennyiben a terméket munkaidőben a kétszeri kiszállítási kísérlet ellenére sem tudjuk kiszállítani, úgy az ismételt(harmadik)kiszállításért 2.100.-Ft szállítási díjat számítunk fel!

Amennyiben a vevő az átvételt alapos ok hiányában megtagadja, úgy eladó jogosult a vételár 25%-át visszatartani, ezen kívül vevő köteles a visszaszállítás 2.100.-Ft-os díját az K&L Irodatechnika Kft. részére kifizetni.

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét e-mailben, írásban kell jeleznie, és azt az K&L Irodatechnika Kft.-nek vissza kell igazolnia. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli.

A vevő a 45/2014. Kormányrendelet alapján az  áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Az K&L Irodatechnika Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárát a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik. Csomagolás nélkül az eladó a terméket visszavenni nem tudja. Az K&L Irodatechnika Kft. ezen kívül követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az K&L Irodatechnika Kft.. az oldalain található esetleges hibákért, elírásokért a 45/2014 sz. kormányrendelet és a Ptk. szerint vállalja a felelősséget. A vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt termékek megrendelésétől. Kivételt képeznek a termékekről készült fotók, mivel ezek nem minden esetben az adott terméket ábrázolják, az ebből az okból történő elállást nem áll módunkban elfogadni, ill. az árban történt nyilvánvaló elírás, melyről az automata visszaigazoló e-mailt követő második e-mailben értesítjük a vevőt. A termékleírások a gyártók hivatalosan megadott adatai alapján lettek elkészítve. Amennyiben a gyártó adta meg az adatokat hibásan, melyet aztán eladó átvett, abban az esetben eladót felelősség nem terheli az ebből adódó károkért.

Mivel a termékek nincsenek készleten, ezért nem vállalunk felelősséget azért, ha a megrendelést részben vagy egészben önhibánkon kívül(pl. készlethiány)30 napon túl sem tudjuk teljesíteni. Ebben az esetben az áru előre kifizetett ellenértékét visszautaljuk a vevő részére, vagy megegyezés esetén a terméket egy későbbi időpontban szállítjuk.

Az K&L Irodatechnika Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely termék forgalmazását előzetes bejelentés nélkül megszüntesse(akár a rendelést követően is). Rendelés esetén erről vevőt írásban tájékoztatjuk.

Garancia, alkatrészellátás:

Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991.(IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Vevő köteles a termékhez kapott számlát megőrizni, mert a garancia ennek hiányában nem érvényesíthető. Az általunk forgalmazott termékek alkatrészellátását legjobb tudásunk szerint biztosítjuk. Önhibánkon kívül adódó alkatrészellátási zavarok miatt a felelősséget nem vállaljuk(pl. megszűnik a gyártó cég). Alkatrészek esetében a szállítási határidő mindig egyedileg kerül meghatározásra!

A jótállást vevő a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatoknál, vagy a K&L Irodatechnika Kft.. székhelyén (2096 Üröm, Tücsök köz 1. D/5)érvényesítheti. Utóbbi esetben eladó juttatja el a terméket a javító szolgálathoz. A javított termék átvételére vevőnek ebben az esetben szintén a K&L Irodatechnika Kft. székhelyén van lehetősége.

Rendszerhibák:

Eladó a rendelés, a számítógépes feldolgozás során bekövetkező, önhibáján kívül álló számítástechnikai, ill. ezzel összefüggő meghibásodásokból keletkező károkért felelősséget nem vállal.

Adatvédelmi elveink:

Az K&L Irodatechnika Kft. a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet. Az K&L Irodatechnika Kft. számára fontos a látogatóink által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A honlapunkon keresztül gyűjtött személyes adatokat csak a kért szolgáltatás teljesítéséhez használjuk fel. A nyilvántartott adatokat cégünkön kívül harmadik személynek nem adjuk át, kivéve, ha az cégünk alvállalkozója Pl: futár. A megrendelők biztosította személyes adatok nyilvánosságra hozatala teljességgel kizárt. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük.

Felhasználóinknak jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel. Az adatok módosításának, törlésének igényét a info@irodaglobal.hu email címen kezdeményezheti.

Jogi háttér:

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központ Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.Kormányrendelet szabályai az irányadóak.

Felmerülő egyéb kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársunkhoz az info@irodaglobal.hu címen.

Szilveszteri cikkek
Leggyakrabb szavaink: Teszt Webshop Hun1 Webshop Irodaszerek